Depressie is een ziekte die je leven negatief beinvloedt

Psynl helpt u in uw taal en cultuur

Neem contact op met PsyNL

Werkwijze

Na aanmelding zult u worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij dit eerste gesprek dient u mee te brengen:

  • Een verwijsbrief van uw huisarts of andere erkende verwijzer.
  • Uw verzekeringspapieren
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • De door u gebruikte medicijnen
Na dit eerste gesprek zal ik met u bespreken welke behandeling voor u geschikt is.

Een behandeling bestaat uit individuele gesprekken, eventueel gecombineerd met medicamenteuze behandeling. Indien nodig kan, na overleg met u, iemand uit uw omgeving ook uitgenodigd worden (bijvoorbeeld uw partner).

De behandelingen gebeuren vanzelfsprekend binnen het medisch beroepsgeheim. Uw gegevens worden in een beveiligd dossier opgeslagen. Indien een derde partij om uw gegevens vraagt (bijvoorbeeld het UWV), zal dit alleen gebeuren na overleg met u en schriftelijke toestemming van u.