Depressie is een ziekte die je leven negatief beinvloedt

Psynl helpt u in uw taal en cultuur

Neem contact op met PsyNL

Gameverslaving in DSM-5

Toen in 2013 het nieuwe diagnostiek handboek voor de psychiatrie, de zogenaamde DSM-5 uitkwam, was daarin voor het eerst de internetgamingstoornis opgenomen. Omdat hier nog meer onderzoek naar moet worden verricht, staat dit vooralsnog onder ‘aandoeningen die verder onderzoek behoeven’. Op dit moment luidt de definitie ‘Persisterend en recidiverend gebruik van internet om te gamen, vaak met andere spelers, wat leidt tot klinisch significante lijdensdruk of beperkingen’. Om internetgamingstoornis of – zoals het in de volksmond genoemd wordt – gameverslaving vast te stellen wordt er in de DSM-5 het volgende voorstel voor criteria beschreven:

1. Preoccupatie met internetgames. De gedachten van de betrokkene gaan over eerdere gamingactiviteiten of lopen vooruit op het spelen van de volgende game; het internetgamen is de op de voorgrond staande activiteit in het dagelijks leven.

2. Onttrekkingssymptomen wanneer de mogelijkheid tot internetgamen wordt ontnomen. Deze symptomen worden meestal beschreven als prikkelbaarheid, angst of verdriet, maar er is geen sprake van lichamelijke verschijnselen zoals bij farmacologische onttrekking.

3. Tolerantie – de behoefte om een toenemende hoeveelheid tijd te besteden aan internetgames.

4. Onsuccesvolle pogingen om de deelname aan internetgames in de hand te houden.

5. Verminderde belangstelling voor eerdere hobby’s en andere activiteiten van vermaak vanwege, en met uitzondering van, internetgames.

6. Voortzetting van excessief gebruik van internetgames ondanks de wetenschap dat er psychosociale problemen zijn.

7. Heeft gezinsleden, therapeuten of anderen misleid wat betreft de hoeveelheid tijd die aan het internetgamen wordt besteed.

8. Gebruikt internetgames om een negatieve stemming (bijvoorbeeld gevoelens van hulpeloosheid, schuld, angst) te ontvluchten of te verlichten.

9. Heeft een belangrijke relatie, baan of opleidings- of carrièremogelijkheid in gevaar gebracht of verloren vanwege deelname aan internetgames.

Om aan de diagnose gameverslaving te voldoen, moet iemand aan ten minste vijf van bovenstaande criteria over de duur van een jaar voldoen.

(Bron: http://blikophulp.nl/gameverslaving-kenmerken-dsm-5/)